X
Show
Cafe Mozart  >  Contacts  >  Privacy policy    

Obchodní firma: K.V.P. Gastro, a.s. Sídlo: Praha 1, Staroměstké nám. 479/25, PSČ 110 00, Identifikační číslo: 26425726

Právní forma: Akciová společnost. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6989

Provozovna: U Zlaté konvice

 

Nakládání s osobními údaji návštěvníků


Osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů se myslí zejména se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Naše restaurace považuje za osobní údaje všechny informace, které nám v souvislosti se svou návštěvou u nás poskytnete. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

V případě, že navštěvujete webové stránky restaurace, vezměte prosím na vědomí informaci, že získáváme určitý druh osobních informací a údajů, jak je při takovém postupu běžné. Jedná se zejména o datum a čas přístupu, IP adresu, ze které si náš web prohlížíte, v případě vstupu na náš web z mobilního zařízení se bude jednat např. o informace o Vaší poloze, identifikaci mobilního zařízení apod. Zároveň využíváme zcela běžný nástroj ke shromažďování informací, jakým jsou Cookie soubory.

Pokud s námi budete komunikovat přes e-mailovou adresu, dáváte nám tím souhlas se zasíláním marketingových a reklamních sdělení. V případě, že takový souhlas chcete vzít zpět, máte možnost zrušit odběr těchto sdělení přes odkaz v konkrétní e-mailové zprávě.

Doba uchování osobních údajů se může lišit podle jejich povahy a titulů jejich použití. Buďte ubezpečeni, že údaje budeme uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou. Maximální délka uchování osobních údajů podle platné české legislativy (např. daňové a finanční zákony) je k dnešnímu dni 10 let.

Důvody shromažďování a uchovávání Vašich osobních údajů:

  • Zákonné důvody podle platné legislativy (viz. výše)
  • Marketingové a reklamní aktivity restaurace – líbilo se Vám u nás? Uvažujete o návratu? Jistě uvítáte informace o novinkách, akcích a věrnostních programech
  • Serióznost, bezpečnost, prevence proti kriminalitě
  • Zpětná vazba od našich hostů je pro nás klíčová – máte výhrady, nápady na zlepšení? Budeme velmi rádi, když nám je napíšete

Co říci závěrem? Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobní údaje budou uchovávány s veškerou pečlivostí, budou důkladně zabezpečeny jak fyzicky, tak i elektronicky a přístup k nim budou mít jen osoby, které jsou řádně vyškoleny, znají platnou legislativu a jsou k tomu zmocněni svým zaměstnavatelem, případně správcem osobních údajů. V případě, že budete chtít vědět, jaké osobní údaje o Vás uchováváme, máte plné právo se takovou věc dozvědět v rozsahu, v jakém nám to nařizuje legislativa evropská i vnitrostátní. Neváhejte nám napsat, poskytnete Vám formulář, po jehož vyplnění Vám poskytneme veškeré informace, které budeme moci.